Bài 6: Participio (Động tính từ)

Có hai dạng của participio: dạng hiện tại và dạng quá khứ

·        Dạng hiện tai được dùng như là:

o   Một danh từ  (vd: insegnante : giáo viên)

o   Một tính từ   (vd: pesante : nặng)

o   Thỉnh thoảng nó cũng làm một trạng từ   (vd: mediante : bằng cách

·        Particpio hiện tại đối với động từ có quy tắc

amare

=

amante

credere

=

credente

dormire

=

dormiente

 

·        Dạng quá khứ được sử dụng trong một số thì như là

o   Passato prossimo (Ho letto tantissimi libri.)

o   Futuro anterior (sarò andato alla cinema.) 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat
https://zalo.me/1977273165269422559