Bài 2: Phân biệt giữa thì Imperfetto và thì Passato Prossimo

·        Thì Passato Prossimo được dùng để nói những hành động đã hoàn thành trong quá khứ

Ho studiato fino a tardi. (Tôi học bài khuya.)

·        Thì Imperfetto dùng để diễn tả

- Hai hành động xảy ra đồng thời cùng lúc trong qua khứ

Luca giocava mentre Azzura studiava. 
Luca ngồi chơi còn Azzura học bài.

- Một thói quen trong quá khứ

Mi alzavo ogni mattina alle 6:00 per andare a scuola.
Tôi thường thức dậy vào lúc 6 giờ sang để đi đến trường.

- Mô tả một tình huống xảy ra trong quá khứ

Il vento soffiava, le nuvole si avvicinavano minacciose…
Gió thổi và những đám mây trôi lại gần nhau.

- Một hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có một hàng động khác chen ngang.

Paolo dormiva quando squillò il telefono.
Paolo đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo.

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat
https://zalo.me/1977273165269422559