Bài 5 : I verbi regolari (Những động từ có quy tắc)

Trong tiếng Ý bạn sẽ gặp những động từ bất quy tắc và có quy tắc. Động từ có quy tắc thường theo chia theo một luật chung cho tất cả các động từ. Trong bài này các bạn sẽ học cách chia động từ có quy tắc ở thì “Hiện tại đơn”

Tiếng Ý có 3 loại động từ: động từ có đuôi –are, -ere và –ire (riêng –ire được chia thành 2 loại)

Ví dụ: mangiare (ăn)

          scrivere (viết)

          dormire (ngủ)

Khi chia thì cho động từ, chúng ta giữ lại phần gốc động từ (phần bôi đậm) và chỉ chia phần đuôi –are, -ere hoặc –ire.

 

Động từ

-are

-ere

-ire

-ire

 

Parlare
(nói)

Rispondere
(trả lời)

Sentire 
(cảm thấy)

Capire
(hiểu)

io

parlo

rispondo

sento

capisco

tu

parli

rispondi

senti

capisci

lui / lei / Lei 

parla

risponde

sente

capisce

noi

parliamo

rispondiamo

sentiamo

capiamo

voi

parlate

rispondete

sentite

capite

loro

parlano

rispondono

sentono

capiscono

 

Ví dụ một số động từ vá cách chia

mangiare (ăn)

·         Io mangio. (Tôi ăn.)

·         Tu mangi. (Bạn ăn/thông thường)

·         Lei mangia. (Ngài ăn/trang trọng)

·         Lui mangia. (Anh ấy ăn)

·         Lei mangia. (Cô ấy ăn)

·         Noi mangiamo. (Chúng tôi ăn)

·         Voi mangiate. (Các bạn ăn)

·         Loro mangiano. (Họ ăn)

 

 temere (sợ hãi)

·         Io temo.

·         Tu temi.

·         Lei teme.

·         Lui teme.

·         Lei teme.

·         Noi temiamo

·         Voi temete.

·         Loro temono.

 

 

venire (đến)

·         Io vengo.

·         Tu vieni.

·         Lei viene.

·         Lui viene

·         Lei viene.

·         Noi veniamo.

·         Voi venite.

·         Loro vengono.

 

 

 preferire (yêu thích)

·         Io preferisco.

·         Tu preferisci.

·         Lei preferisce.

·         Lui preferisce.

·         Lei preferisce.

·         Noi preferiamo.

·         Voi preferite.

·         Loro preferiscono.

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat
https://zalo.me/1977273165269422559