Bài 4: C’è và ci sono

C’è và ci sono được dung để diễn đạt số lượng của vật nào đó tại một địa điểm.

Ví dụ: C’è un gatto in quel giardino. (Có một con mèo trong khu vườn nọ.)

         Ci sono tanti negozi nelle vie del centro. (có rất nhiều cửa hàng trên những con đường chính.

**C’è dung cho số ít (ví dụ: un gatto – một con mèo)

**Ci sono dung cho số nhiều (ví dụ: tanti negozi – nhiều cửa hàng)

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat
https://zalo.me/1977273165269422559