Bài 1: Imperfetto

Chúng ta dung thì l'imperfetto để diễn đạt những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ:

Mangiavo spesso questi biscottini quando ero un bambino. 

Tôi thường ăn loại bánh quy này hồi tôi còn nhỏ.

 Giocavamo insieme. 

Chúng tôi thường chơi chung với nhau.

Một số động từ được chia ở thì Imperfetto

ESSERE (to be)

FARE (to do)

 Io ero

 Tu eri

 Lui/Lei era

 Noi eravamo

 Voi eravate

 Loro erano

 Io facevo

 Tu facevi

 Lui /Lei faceva

 Noi facevamo

 Voi facevate

 Loro facevano

ABITARE (to live)

AVERE (to have)

DORMIRE (to sleep)

 Io abitavo

 Tu abitavi

 Lui/Lei abitava

 Noi abitavamo

 Voi abitavate

 Loro abitavano

 Io avevo

 Tu avevi

 Lui/Lei aveva

 Noi avevamo

 Voi avevate

 Loro avevano

 Io dormivo

 Tu dormivi

 Lui /Lei dormiva

 Noi dormivamo

 Voi dormivate

 Loro dormivano

       
 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat
https://zalo.me/1977273165269422559