Bài 5: So sánh hơn và kém

 

più
or
meno

+

adjective

+

di
or
che

 
 

 

Sử dụng “DI” khi chúng ta

so sánh các vật với nhau, hoặc chỉ có 1 tính từ.

Ví dụ:

Casa mia è più piccola di casa tua. (Nhà của tôi nhỏ hơn so với nhà của bạn)
 

Lei è più ricca di lui. (Cô ta giàu có hơn anh ta.)

Mio fratello è meno alto di me. (Em trai tôi thấp hơn tôi.)

Khi chúng ta sử dụng số

La benzina costa più di 1.50 euro al litro adesso. 
Giá xăng hiện tại là hơn 1.50 một lít

Quella casa ha più di 200 anni. Ngôi nhà này đã có hơn 200 năm tuổi.
 

 

Sử dụng “CHE” khi

·        Có 2 tính từ và 1 danh từ

Il libro è più interessante che bello. (Quyển sách này thú vị hơn là vẻ ngoài đẹp đẽ.)

·        khi chúng ta sử dụng 2 verb ở thể nguyên mẫu và 1 tính từ.

Giocare è più divertente che guardare.  (Chơi thì vui hơn là đứng xem.)

·        khi có một giới từ trước danh từ hoặc đại từ

C'e più storia a Londra che a Los Angeles.  (có nhiều câu chuyện ở London hơn là ở Los Angeles.)

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Il passato prossimo
Il passato prossimo

Cùng Phuong Nam Education tìm hiểu về thì này nhé

Bài 1: IL futuro semplice (thì tương lai đơn)
Bài 1: IL futuro semplice (thì tương lai đơn)

trong bài này, chúng ta sẽ học cách chia động từ ở thì tương lai

Bài 2 : IL futuro composto (thì tương lai phức)
Bài 2 : IL futuro composto (thì tương lai phức)

bài tiếp theo của thì tương lai đơn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat
https://zalo.me/1977273165269422559